Missió, visió i valors

La nostra missió com a empresa familiar és oferir serveis de qualitat, buscant l’excel·lència, amb responsabilitat versus la societat i sostenibilitat amb el medi ambient, anticipant-nos a les necessitats dels nostres clients i adaptant-nos als reptes del nostre entorn.

Visió de CREIXEMENT i de millora contínua, així assegurem aquest nivell de benestar i qualitat en el servei. El nostre motor són les ganes de crear i créixer, créixer professionalment, personalment i com a companyia. Potenciem el talent i apostem per la promoció interna, confiem plenament en el desenvolupament dels nostres equips.

Visió de FUTUR. Amb una visió clarament enfocada en el llarg termini, busquem i analitzem noves oportunitats i projectes que ens permetin alinear-nos amb les noves tendències i necessitats del mercat, enfrontant-nos a reptes nous i superant les adversitats.

Visió de TRANSFORMACIÓ. Al llarg de la seva història, la companya ha viscut molts canvis i s’ha anat transformant i adaptant a l’entorn per continuar oferint una proposta de valor a tots els nostres col·laboradors (stakeholders).

Com a empresa familiar, els valors de la família Ganduxer estan presents en el dia a dia de la nostra organització. La nostra cultura empresarial es basa en la confiança i el compromís. Per això, treballem i liderem des de la integritat i el respecte, potenciant el desenvolupament professional i amb una clara vocació de servei.

El factor humà és el nostre recurs més valuós. Actuem com una família, que protegeix el seus membres i en què cada persona desenvolupa una funció única i imprescindible, contribuint a la consecució de les nostres metes i objectius. A Grup Bonanova som conscients que el nostre èxit és compartit per tots els membres de l’organització: la qualitat del nostre servei és fruit de la dedicació dels nostres empleats.

La nostra flexibilitat, adaptació i especialització ens permeten personalitzar els nostres serveis en funció de les necessitats dels nostres clients. La política integrada de seguretat, salut laboral i medi ambient són un reflex clar del nostre compromís amb l’entorn: reducció de la contaminació en origen, recuperació, reutilització o reciclatge i minimització de la generació de residus.