Compromís

Les màximes i objectius de Grup Bonanova es persegueixen en base als valors de la Companyia, recollits sota la paraula “compromís”. Un valor que es reflexa en la cultura de la organització, en les creences i comportaments, en el govern i en les relacions amb l’equip de treball, proveïdors i clients. Així, tots els que formem part de Grup Bonanova ens comprometem a complir i fer complir aquest compromís.

Compromís Social

Grup Bonanova opera sota les màximes de responsabilitat. Aquesta actitud neix dels valors que hem cultivat des de la nostra fundació i porta al Grup Bonanova a comportar-se, per pròpia iniciativa, d’una manera responsable davant tots els seus públics: treballadors, proveïdors, professionals i la societat en general.

La nostra activitat, els nostres valors i el caràcter familiar del nostre grup són garantia del nostre compromís social.

Amb els nostres clients

Sabem que cada client és un món. La nostra flexibilitat, adaptació i atenció especialitzada ens permet personalitzar els nostres serveis en funció de les necessitats de cadascun dels nostres clients, sempre preocupant-nos per millorar la qualitat del nostre servei i dels nostres productes.

Amb el capital humà

A Grup Bonanova som conscients que el nostre és un èxit compartit per tots els membres de l’organització. Amb la més alta qualificació i professionalitat en cada àrea, tots els nostres col•laboradors contribueixen des del seu lloc de treball a la consecució de les nostres metes i objectius.

Pel desenvolupament i gestió de l’equip humà, busquem conèixer les habilitats de cada professional i així poder maximitzar les seves qualitats. De la mateixa manera que, a través del desenvolupament de polítiques de Recursos Humans, busquem la millora professional i personal de tots els nostres col•laboradors. Amb aquest objectiu, Grup Bonanova defineix anualment diferents programes de formació que permeten als nostres col.laboradors traçar nous itineraris de creixement professional.

Mediambiental

Grup Bonanova és conscient de la importància de la sostenibilitat i l’actuació responsable. La política integrada de Seguretat, Salut Laboral i Medi Ambient és un clar reflex del nostre compromís amb l’entorn. Per això la nostra actuació es basa en els següents principis bàsics: amb el compliment estricte de la legalitat en matèria de gestió socialment responsable i sostenibilitat, reducció de la contaminació en origen, recuperació, reutilització o reciclatge i la minimització de la generació dels residus.
Les nostres activitats, valors i caràcter familiar com a grup són garantia del nostre compromis social.